top of page
ขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เรามองหาความสมบูรณ์แบบ บริษัทเราได้ลงทุนในทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดหย่อนเพื่อจะพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีด้านผิวหนัง การวิจัยในด้านความงามและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในทุกสูตรผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต การส่งผลิตภัณฑ์ความงามที่พร้อมด้วยนวัตกรรมการใช้งานใหม่ๆออกสู่ตลาดนานาชาติคือเป้าหมายหลักของเรา และด้วยความร่วมมือกับคุณเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาขึ้นทุกๆปีเพื่อสร้างความนิยมแบบใหม่และก้าวนำไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางเกาหลี

Korean Oem Cosmetic Manufacture
Korean Oem Cosmetic Manufacture
Korean Oem Cosmetic Manufacture
การผลิตจากต้นทางถึงปลายทาง

KMW Cosmetics ผู้ผลิตภายใต้สัญญาแบรนด์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่การคิดค้นสูตรไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เราควบคุมการผลิตทุกด้านเพื่อบรรลุเป้าหมายที่น่าพึงพอใจสำหรับลูกค้าทุกคนของเรา

Korean Oem Cosmetic Manufacture
เทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรม

KMW Cosmetics ผลิตสินค้าทุกรูปแบบโดยใช้ขั้นตอนกระบวนการในห้องทดลองทั้งยังใช้เทคโนโลยีการวิจัยร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานการค้าระดับโลกและมีคลังสินค้าเก็บส่วนผสมอย่างพอเพียง ทั้งหมดนี้ยังได้รับการหนุนด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับนานาชาติภายใต้การตรวจสอบมาตรฐานที่เข้มข้น คู่ไปด้วยกันกับความมั่นคง ศักยภาพ และการทดสอบละเอียดอ่อน

Korean Oem Cosmetic Manufacture
ความบริสุทธิ์คือหัวใจของเครื่องสำอางคุณภาพเยี่ยม

ส่วนผสมที่เป็นน้ำเป็นส่วนผสมดิบที่สำคัญที่สุดในการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายซึ่งใช้ในทุกขั้นตอนการพัฒนา

น้ำที่มีค่าความบริสุทธิ์ขั้นสูงสุดเกิดจากระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตมีความแน่นอนมีคุณภาพและศักยภาพสูงที่สุด สถานที่ผลิตของ KMW Cosmetics ผู้ผลิตภายใต้สัญญาแบรนด์ได้รับการติดตั้งรับรองและระบบกรองน้ำระบบเพื่อการรับประกัน 100 เปอร์เซ็นต์

Korean Oem Cosmetic Manufacture
Korean Oem Cosmetic Manufacture
Korean Oem Cosmetic Manufacture
bottom of page